Investigacions en sociologia de la religió

L’ISOR és un centre de recerca dedicat a l’estudi de la religió des de la perspectiva de les ciències socials i humanes.
Actualment, l'equip té tres línies de recerca principals: