Investigacions en sociologia de la religió

En el transcurs de la fragmentació dels espais de construcció de sentit i la creixent mobilització de les identitats religioses a l’esfera pública, el context de la pandèmia del COVID-19 va provocar una explosió de l’activisme digital. A les xarxes socials ha proliferat la creació i circulació de continguts en què es barregen diferents universos simbòlics i camps del coneixement. En investigacions prèvies, en aquest context, hem identificat la circulació de continguts entre activismes a Mèxic i Espanya vinculats a grups religiosos. Així mateix, identifiquem un ús cada cop més important d’arguments científics dins dels debats al voltant del cos i el gènere.

L’objectiu d’aquest projecte és reconèixer i examinar els arguments científics i religiosos clau sobre el cos, relacionats amb els debats sobre gènere i sexualitat, posats en circulació per activistes religiosos i no religiosos a les plataformes de xarxes socials. Més específicament, el projecte identificarà perfils i narratives en què les creences religioses i no religioses es creuen amb la ciència de la vida del cos humà i el coneixement biomèdic dins dels activismes digitals –individus i organitzacions– en els contexts espanyol i mexicà.

Aquest projecte està guiat per les preguntes següents:

  • Com es creuen les creences religioses i no religioses amb la ciència de la vida del cos humà i el coneixement biomèdic en els arguments desplegats per activistes digitals –individus i organitzacions– a Espanya i Mèxic?
  • Quines són les xarxes socials més rellevants per a aquestes interseccions?
  • Quins són els principals arguments científics i religiosos que s’utilitzen?
  • Hi ha una frontera entre el que es considera legítim/il·legítim dins el camp científic?
  • Contribueix el coneixement religiós/espiritual a donar forma a aquesta frontera?