Investigacions en sociologia de la religió

El projecte “Gènere, diversitat sexual i pluralisme religiós al teixit associatiu local de Catalunya” s’ha dut a terme entre els mesos de novembre de 2021 i 2022. La recerca ha tingut com objectiu identificar i analitzar els debats al voltant de la igualtat de gènere, els drets de les persones LGTBIQ+ i la governança de la pluralitat i la llibertat religiosa. Per fer-ho, s’ha dissenyat i executat una investigació de caràcter qualitatiu centrada en el teixit associatiu de tres ciutats catalanes: Santa Coloma de Gramenet, Lleida i Vic. D’altra banda, la memòria del projecte també assenyalava que el projecte oferia una perspectiva innovadora, proposant la intersecció de diferents marcs teòrics en l’àmbit de les ciències socials. Concretament, el projecte ha intentat respondre a les següents perspectives: (1) Posar la noció d’igualtat de gènere i drets LGBTIQ+ al centre de la qüestió.  

(2) Contrastar els matisos individuals i institucionals en els discursos i les pràctiques dels actors;    

(3) Establir l’àmbit local com a punt de partida per a comparar estratègies de negociació, respostes institucionals i interaccions entre actors. Així mateix, el projecte ha comptat amb una dimensió important relativa a l’impacte social i polític, a través del retorn als actors participants i l’elaboració d’un informe executiu.