Investigacions en sociologia de la religió

L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar l’emergència, la transmissió i la circulació de discursos i pràctiques de reticència i rebuig a tecnologies i tractaments biomèdics, posant especial èmfasi a desentranyar el rol de les creences religioses i espirituals quan es produeix aquest rebuig.

La importància de noves subjectivitats religioses cristal•litza de forma especialment visible en el terreny de la ciència i les tecnologies biomèdiques ja que, és en la intersecció entre ciència i religió, on s’entreteixeixen visions morals, regulacions ètiques, constel•lacions politicoideològiques, visions sobre el gènere i imaginaris socials el futur. A més, la transformació accelerada del paisatge religiós contemporani, la fragmentació dels espais de construcció de sentit, la mobilització creixent de les identitats religioses a l’esfera pública, i la visibilitat més gran dels debats sobre les tecnologies biomèdiques, atorguen rellevància a aquest projecte.

A nivell metodològic, el projecte proposa un enfocament innovador amb metodologia mixta a partir de la combinació danàlisi de biga data amb una aproximació de tipus qualitatiu. Pel que fa a l’impacte científic, la investigació es proposa fer una contribució teòrica rellevant a partir de la combinació de tres camps disciplinars diferents: la sociologia de la religió, l’antropologia de la salut i els estudis de ciència i tecnologia. El projecte també tindrà un impacte metodològic, ja que parteix d’un disseny altament innovador. A nivell dimpacte social, la recerca afavorirà una millor comprensió de les lògiques dacció i raciocini daquests col•lectius amb lobjectiu de millorar les polítiques de comunicació científica en aquesta àrea.