Investigacions en sociologia de la religió

L’ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió) és un centre de recerca especialitzat en l’estudi de la religió des de la perspectiva de les ciències socials i humanes.

Fundat l’any 1974 a Barcelona, i vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1976, compta amb una llarga trajectòria de recerca original i pionera en l’àmbit de la religió. L’ISOR va ser dirigit pel Dr. Joan Estruch i Gibert, amb el suport del Dr. Salvdor Cardús i altres col·laboradors/es durant els seus primers quaranta anys. Actualment està dirigit per la Dra. Maria del Mar Griera Llonch i compta amb la participació d’un nombre important de professorat i investigadors postdoctorals i predoctorals.

L’ISOR fou el primer equip d’investigació universitari específicament dedicat a l’estudi de les religions des d’una perspectiva científica a Catalunya. L’objectiu principal ha estat l’estudi de la religió en un sentit ampli, i amb una mirada sociològica, crítica i rigorosa. En els darrers quinze anys la recerca entorn la diversitat religiosa ha pres una notable rellevància i han estat nombrosos els projectes de recerca en aquesta àrea.

La transferència de coneixement tant amb l’administració pública com amb entitats del teixit social és clau en la recerca de l’ISOR. Alhora, també destaca la imbricació dels seus investigadors/es en les xarxes científiques europees i internacionals, i l’impuls de nombrosos projectes col·laboratius amb científics d’arreu del món.