Investigacions en sociologia de la religió

L’objectiu principal de la Xarxa Internacional de Ciència, Religió i Salut és fomentar la col·laboració entre els investigadors que treballen a la intersecció de la ciència, la religió i la salut. 

 

La xarxa té tres línies principals dactuació. 

  1. Estimular la comunicació i la fertilització creuada teòrica entre investigadors per avançar en la comprensió de les narratives socials i culturals sobre ciència, religió/espiritualitat i salut.  
  1. Identificar, sistematitzar i difondre la investigació existent sobre aquest tema i crear un directori d’investigadors que investiguen sobre el tema a Europa. 
  1. Promoure activitats de formació i tutoria per a acadèmics principiants que treballen en aquest camp a tot el món. 

  

Més concretament, ens centrem en la investigació que es produeix al voltant de les tres dimensions següents: 

  1. La mobilització de la ciència i els coneixements religiosos/espirituals en la comprensió de la vida, la malaltia i la mort.  
  1. Els debats, controvèrsies i dinàmiques al voltant de les tecnologies biomèdiques (vacunes, quimioteràpia, teràpia genètica). 
  1. I la cristal·lització dels debats científics i religiosos en la provisió de salut. Considerem aquests tres camps relacionats amb la salut com a llocs privilegiats per explorar la intersecció entre religió/espiritualitat i ciència en el context internacional. 

 

La xarxa prioritzarà la investigació que compleixi les dues condicions següents: 

  1. Té una dimensió empírica. 
  1. Es duu a terme des de la perspectiva de les ciències socials i humanes. 

La Red està finançada per la International Research Network for the Study of Science and Belief in Society (INSBS).