Investigacions en sociologia de la religió

Les comunitats musulmanes europees (com totes les comunitats) s’han transformat com a conseqüència de la revolució digital i els nous processos de creació, adquisició i difusió de coneixements que debiliten les estructures tradicionals d’autoritat. Si bé molts musulmans segueixen exclosos de les estructures europees del coneixement, les plataformes digitals faciliten noves formes de crear i compartir informació sobre ells mateixos i sobre el seu paper en la societat europea plural. Aquestes plataformes han intensificat els llaços de la diàspora, així com les connexions entre diverses comunitats musulmanes europees. Això, alhora, ha ampliat les diferències intergeneracionals dins de les poblacions musulmanes de tot Europa. Per exemple, és més probable que els musulmans europeus socialitzats en el món digital valorin més YouTube com una font de coneixement islàmic que la mesquita local o altres llocs tradicionals d’aprenentatge religiós.

Tot i això, la nostra comprensió de la creació, l’ús i la influència dels entorns islàmics en línia (Online Islamic Environments) (OIE) en els contextos europeus és limitada. Aquest projecte investiga les característiques de les OIE contemporànies i les seves conseqüències per a les pràctiques socials i religioses de diferents poblacions musulmanes dins i entre diferents contextos europeus. Centrant-nos en les interaccions entre productors i usuaris de les OIE, investiguem com, quan i per què els individus i els grups busquen assessorament a internet sobre una varietat de qüestions socials i religioses, i com les experiències i pràctiques online i offline es difonen i impacten en diversos contextos.

El projecte es basa en una recerca en profunditat a cinc països europeus: Lituània, Polònia, Espanya, Suècia i el Regne Unit. Principalment, el projecte examina com interactuen diverses poblacions musulmanes amb l’ecosistema en línia, buscant i proporcionant assessorament formal o informal sobre qüestions relacionades amb l’islam. El projecte pretén mostrar com aquestes interaccions modelen i són modelades per certs productors específics en línia. També pretén analitzar com l’ús de les OIE influeix en els comportaments i les creences individuals en diferents entorns nacionals. El projecte combina mètodes qualitatius i quantitatius com les entrevistes semiestructurades amb productors i usuaris de les OIE, un seguiment netogràfic d’hàbits i pràctiques en línia i una enquesta transnacional de productors d’assessorament islàmic en línia i els seus seguidors. La investigació permetrà avançar explicacions concises sobre les dinàmiques i implicacions socials de les OIE per a diversos actors com les organitzacions i les xarxes musulmanes, els responsables polítics i les organitzacions del tercer sector i de la societat civil.