Víctor Albert


Doctorand en Sociologia a la Universitat Paris 8 – Saint Denis, membre el grup Gènere, Travail i Mobilités del Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (GTM-CRESPPA). La seva recerca, en curs, es centra en el debat públic sobre l’islam a França i Espanya, a partir d’un anàlisi de les controvèrsies en l’espai públic de diferents barris de París i Barcelona. Des de maig de 2017, és membre de l’equip Investigacions en sociologia de la religió de la Universitat Autònoma de Barcelona (ISOR-UAB). Llicenciat en Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra (2012) i Màster en Relacions Euro Mediterrànies per les universitats Rovira i Virgili i Paris 8 – Saint Denis (2014).


Àrees d'interès

  • Islam a Europa (França i Espanya)
  • Sociologia de la islamofòbia, racisme i discriminacions
  • Estudis urbans i espai públic