Joan Estruch


Nascut a Barcelona l’any 1943. Doctor en Filosofia i Lletres (1971) per la Universitat de Barcelona, i professor de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 1971. Fundador de l’ISOR l’any 1974. Des de l’any 1989,  Catedràtic de Sociologia del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha impartit docència en Sociologia de la Religió i Anàlisi de les Organitzacions Religioses, entre altres matèries. Ha estat professor a la Université Catholique de Louvain i és membre associat de l’Institute on Culture, Religion and World Affairs de la Boston University. L’any 2006 fou guardonat amb la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya per la seva trajectòria investigadora, l’any 2009 li va ser concedida la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària i des de l’any 1995 és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Al llarg de la seva trajectòria com a investigador i docent ha coordinat múltiples projectes de recerca sobre diversos temes vinculats a la sociologia de la cultura i de la religió, com el projecte d’elaboració del Mapa Religiós de Catalunya, i ha dirigit més de 15 tesis doctorals.


Contributions

  • Estruch, J. (1993). L’Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociològic (1. ed). Barcelona: Edicions 62.
  • Estruch, J. (1995). Saints and Schemers: Opus Dei and Its Paradoxes. (E. L. Glick, Trans.) (1st edition). New York: Oxford University Press. DOWNLOAD
  • Estruch, J. (1997). La Sociologia Com a Perspectiva: Discurs Llegit en la Sessió Inaugural Del Curs 1997-1998 per Joan Estruch. Institut d’Estudis Catalans. DOWNLOAD
  • Estruch, J. (2001). Les Noves formes de religiositat (1. ed). Barcelona: Editorial Cruïlla.
  • Estruch, J. (2004). Les altres religions: minories religioses a Catalunya (1. ed). Barcelona: Editorial Mediterrània.
  • Estruch, J. (2007). Las otras religiones: minorías religiosas en Cataluña (2. ed. corr). Barcelona: Icaria Editorial.
  • Estruch, J, J. (2008). A Conversation with Thomas LuckmannSocial Compass55(4), 532–540. http://doi.org/10.1177/0037768608097237
  • Estruch, J. (2015). Entendre les religions: una perspectiva sociològica. Barcelona: Editorial Mediterrània.
  • Estruch, J, & Cardús, S. (1981). Plegar de viure: un estudi sobre els suïcidis (1a ed). Barcelona: Edicions 62.
  • Estruch, J, & Fons i Duocastella, C. (2011). Fills del Concili: retrat d’una generació de capellans. Barcelona: Mediterrània.

Contact

Departament de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, B3 117-1
08193 Bellaterra (Barcelona)