Avi Astor


Investigador Ramón i Cajal del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de ISOR. Va rebre el seu doctorat en Sociologia a la Universitat de Michigan el 2011. Abans d’integrar-se a l’ISOR, va ser becari post-doctoral a l’equip GRITIM-UPF i després, al Departament de Sociologia i Antropologia de la Universitat de Tel Aviv. Ha escrit sobre diversos temes relacionats amb la religió, la cultura, la identitat i les relacions intergrupals. Recentment ha publicat un llibre titulat, Rebuilding Islam in Contemporary Spain: The Politics of Mosque Establishment, 1976-2013 (Sussex Academic Press, 2017). La seva  recerca també ha aparegut en diverses revistes de prestigi com Theory and Society, The International Migration Review, The Journal of Ethnic and Migration Studies i The Journal for the Scientific Study of Religion.


Contribucions

2017 Rebuilding Islam in Contemporary Spain: The Politics of Mosque Establishment, 1976-2013. Eastbourne, UK: Sussex Academic Press.

2017 (with M. Burchardt and M. Griera) The Politics of Religious Heritage: Framing Claims to Religion as Culture. Journal for the Scientific Study of Religion, 56(1):126-142.

2016 Social Position and Place-Protective Action in a New Immigration Context: Understanding Anti-Mosque Campaigns in Catalonia. International Migration Review, 50(1):95-132.

2014 Religious Governance and Muslim Accommodation in Contemporary Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(11):1716-1735.

2012 Memory, Community, and Opposition to Mosques: The Case of Badalona. Theory and Society, 41(4):325-349.


Àrees d'interès

Religió

Cultura

Immigració

Diversitat

Identitat

Memoria colectiva


Docència

“Sociologia general” (programa de grau, UAB)

“Religió en l’època del pluralisme” (programa de màster, UPF)